Badania kliniczne

Udział w badaniu klinicznym to dla pacjenta często jedyna szansa na dostęp do leku, który może zapewnić poprawę jego stanu zdrowia.

Co to są badania kliniczne?

Wiele osób zastanawia się, co to są badania kliniczne – z uwagi na pojawiające się informacje o możliwości wzięcia w nich udziału.
Poprzez badania kliniczne należy rozumieć specjalne programy badawcze polegające na obserwacji i ocenie efektywności stosowania nowych metod leczenia, a także działania, skuteczności i bezpieczeństwa leków – zarówno już stosowanych, jak i dopiero wprowadzanych na rynek.

Kto może być uczestnikiem badań klinicznych?

Masz pytania?

Udział w badaniach klinicznych przeznaczony jest dla wszystkich chętnych pacjentów, którzy spełniają określone kryteria medyczne. Dlatego istotną rolę odgrywają informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach i prowadzonym do tej pory leczeniu.

Lekarz prowadzący badanie kliniczne powinien przedstawić pacjentowi wszelkie informacje o programie, możliwych korzyściach i wyjaśnić mu ewentualne wątpliwości. Dzięki temu pacjent może podjąć przemyślaną decyzję ze świadomością skutków uczestnictwa w takich badaniach.

Udział w badaniu klinicznym jest dla wielu pacjentów jedyną szansą na dostęp leku, który może zapewnić poprawę stanu zdrowia. Dlatego warto skorzystać z takiej możliwości, biorąc udział w testach.

badania są prowadzone zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice