Immunologia - lista badań dostępnych w Pratia

Immunologia – dziedzina nauki z pogranicza biologii i medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała jak np. toksyny lub transplantaty. Ponadto bada ona prawidłowość tejże reakcji i ewentualne jej zaburzenia.

Immunolog – zajmuje się problematyką odporności. Leczy swoiste zaburzenia układu odpornościowego i jego nieprawidłowe działanie w wyniku zakażeń. Zaburzenia te prowadzą do rozmaitych chorób i przypadłości. Najczęstsze są niedobory odporności nabytej np. towarzyszące infekcjom wirusowym, grypie, mononukleozie zakaźnej, albo chorobom przewlekłym nowotworom, białaczkom, chłoniakom. Kontroluje również stan chorego po przeszczepach, aby zapobiec odrzuceniu obcego narządu lub tkanki. Prowadzi diagnostykę laboratoryjną niedoborów i braku odporności oraz diagnostykę i leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie między innymi:
• niedoborów odporności nabytych i wtórnych w tym AIDS,
• immunologicznych schorzeń nowotworowych,
• problemów odporności u chorych z innymi podstawowymi schorzeniami.

Znaleziono 0 badań spełniających kryteria wyszukiwań.

Nie wiesz jak znaleść odpowiednie dla Ciebie badania kliniczne?
Skontaktuj się z nami kontakt@pratia.com lub zadzwoń na infolinię +48 32 746 25 00.

Na życzenie pacjenta lekarz może przedstawić aktualnie prowadzone programy terapeutyczne w Centrum Medycznym Pratia.