Neurologia - lista badań dostępnych w Pratia

Układ nerwowy jest jednym z kluczowych dla prawidłowej pracy organizmu ludzkiego. Odpowiada, w uproszczeniu, za sprawną komunikację między komórkami i narządami a mózgiem.

Gwarantuje prawidłową reakcję na bodźce. Jego uszkodzenie lub nieprawidłowości w działaniu skutkuje, m.in.:

 • niedowładami,
 • porażeniami mięśni,
 • upośledzeniem koordynacji ruchu,
 • zaburzeniami czucia, mowy, widzenia,
 • wieloma innymi symptomami.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, migrena czy choroba Parkinsona – objawy każdej z nich są dotkliwe i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie na co dzień. Ich leczenie jest domeną lekarza neurologa.

Neurologia a psychiatria

Ten sam (lub bardzo podobny) zakres badania – zupełnie inne pole zainteresowań. Tak właśnie można byłoby scharakteryzować w pigułce różnicę między obszarami zainteresowań neurologii i psychiatrii. Choć obie te dziedziny medycyny zajmują się, m.in. zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, psychiatra koncentruje się na biochemicznych zaburzeniach pracy mózgu jako całości, neurolog zaś – na procesach uszkadzających układ nerwowy.

Właśnie dlatego to przedmiotem działania neurologa są, np. nawracające bóle migrenowe, porażenia nerwowe, miastenia, zaburzenia snu, padaczka czy choroba Parkinsona. Badania to absolutna podstawa diagnostyki – bez względu na typ schorzenia. Lekarz neurolog nie tylko dokonuje oględzin ciała pacjenta, ale również bada:

 • głowę i nerwy czaszkowe,
 • kończyny górne i dolne (m.in. w kierunku prawidłowości odruchów oraz czucia),
 • tułów,
 • czucie powierzchniowe,
 • chód,
 • mowę,
 • objawy oponowe,
 • dno oka.

Badania neurologiczne są najbardziej skuteczne, jeśli prowadzone z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć medycyny i innowacyjnego sprzętu. Zarówno, gdy chodzi o leczenie Parkinsona czy innych przewlekłych chorób, jak i tych o ostrym przebiegu – prawidłowa diagnostyka jest podstawą do podjęcia odpowiednio ukierunkowanej terapii.

Nowoczesne metody leczenia neurologicznego

Neurologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. Daje to nadzieję pacjentom, którzy zmagają się z najpoważniejszymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak np. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane czy epilepsja. Niestety, dostęp do najnowszych rozwiązań oferowanych przez medycynę, jest dla pacjentów ograniczony – m.in. dlatego, że te najbardziej innowacyjne nadal są w fazie badań klinicznych. By do nich przystąpić, Pacjent musi spełniać odpowiednie warunki oraz wyrazić świadomą zgodę.

Zgłoś się do uczestnictwa w badaniach klinicznych

Ty lub bliska Ci osoba zmagacie się z chorobą Parkinsona, epilepsją czy innym przewlekłym schorzeniem neurologicznym? Warto zgłosić swoje uczestnictwo w badaniach klinicznych aby zyskać szansę na powrót do zdrowia. Także w chorobach neurologicznych.

Badania kliniczne oferowane przez ośrodki takie jak Pratia zapewniają:

 • szybki dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki medycznej,
 • bezpłatne konsultacje u lekarzy specjalistów,
 • szansę na bezpłatne skorzystanie z najnowszych form terapii oraz kontynuowania leczenia po zakończeniu fazy klinicznej badania,
 • krótki czas oczekiwania na wizytę w ośrodku oraz możliwość dostosowania terminów badań i konsultacji do indywidualnych potrzeb.

Na życzenie pacjenta lekarz może przedstawić aktualnie prowadzone programy terapeutyczne w Centrum Medycznym Pratia.