Pulmonologia - lista badań dostępnych w Pratia

Pulmonologia jest działem medycyny, który zajmuje się diagnostyką, różnicowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego. Istotną rolę odgrywa również profilaktyka, dzięki której można zmniejszyć ryzyko występowania schorzeń.

Najczęstsze choroby układu oddechowego – objawy i przyczyny

Choroby układu oddechowego można podzielić na:

  • obturacyjne (związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach) oraz
  • restrykcyjne (odpowiadające za zmniejszenie czynnościowej pojemności płuc).

Chociaż lista schorzeń dotykających układ oddechowy jest długa, najczęściej występuje kilka.

Astma oskrzelowa

Pierwsze objawy astmy oskrzelowej to zwykle kasze i duszności. Jako że mają charakter napadowy i często znikają samoistnie, bywają bagatelizowane. Wśród przyczyn schorzenia można wymienić czynniki genetyczne i środowiskowe. Zastanawiając się, jak rozpoznać astmę, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę pierwsze jej objawy.

Gruźlica płuc

Gruźlica jest chorobą zakaźną, którą wywołują prątki gruźlicy. Objawia się nocnymi potami, stanami podgorączkowymi, złym samopoczuciem, utratą masy ciała. Ponadto, charakterystyczny jest przewlekły kaszel – utrzymujący się dłużej niż 8 tygodni oraz plwociny z krwią.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, której występowanie związane jest z zaburzeniami transportu elektrolitów. Charakterystyczne jest zaleganie śluzu w drogach oddechowych. Efektem tego jest powracające zapalenie płuc czy obturacyjne zapalenie oskrzeli. Do typowych objawów tej choroby zaliczyć można, m.in.:

  • przewlekły i napadowy kaszel,
  • polipy nosa,
  • przewlekłe zapalenie zatok,
  • utrudnione oddychanie.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

POChP jest chorobą, która zwykle nie daje wyraźnych objawów. Pojawiają się trudności z oddychaniem, kaszel – głównie rano. W miarę rozwoju choroby występują duszności – nie tylko w trakcie wysiłku, ale i podczas odpoczynku. Odczuwalny jest ponadto ucisk w klatce piersiowej towarzyszący każdemu oddechowi.

Jak rozpoznać choroby układu oddechowego?

Zastanawiając się, jak rozpoznać astmę, gruźlicę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, należy przede wszystkim obserwować swój organizm. Wystąpienie niepokojących objawów powinno być sygnałem do wizyty u lekarza pulmonologa. Specjalista po przeprowadzonym wywiadzie, będzie wiedział, jak stwierdzić astmę, mukowiscydozę czy inne schorzenia dotykające układ oddechowy.

W rozpoznawaniu chorób układu oddechowego pomagają, m.in. test 6-minutowego marszu, pomiar szczytowego przepływy wydechowego, spirometria. Badanie nie jest inwazyjne, dlatego tym bardziej warto się każdemu z nich poddać – na zlecenie lekarza.

W diagnozowaniu astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc wykonywana jest, m.in. spirometria. Badanie służy do obiektywnej oceny czynności płuc, a polega na oddychaniu przez specjalny ustnik.

Zastanawiasz się, jak stwierdzić astmę, gruźlicę czy inną chorobę? Należy udać się do lekarza. Specjalista zleci odpowiednie badania, dzięki którym będzie można potwierdzić lub wykluczyć schorzenie układu oddechowego.

Najczęstsze choroby układu oddechowego:
• astma oskrzelowa
• gruźlica
• mukowiscydoza
• odma opłucnowa
• przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
• pylica płuc
• rozstrzenie oskrzeli
• rak płuca
• sarkoidoza
• śródmiąższowe choroby płuc
• zapalenie oskrzeli
• zapalenie płuc

Znaleziono 0 badań spełniających kryteria wyszukiwań.

Nie wiesz jak znaleść odpowiednie dla Ciebie badania kliniczne?
Skontaktuj się z nami kontakt@pratia.com lub zadzwoń na infolinię +48 32 746 25 00.

Na życzenie pacjenta lekarz może przedstawić aktualnie prowadzone programy terapeutyczne w Centrum Medycznym Pratia.