Największa sieć ośrodków
badań klinicznych w Polsce

Ośrodki badań
klinicznych Pratia

Do udziału w badaniu mogą zakwalifikować się pacjenci, którzy spełniają następujące kryteria.

  • ukończone 18 lat;
  • zdiagnozowane ZZSK i dolegliwości bólowe powiązane z diagnozą;
  • objawy choroby występujące od co najmniej 6 miesięcy.

O kwalifikacja do badania decyduje lekarz prowadzący.

  • Przychodnie
  • Ośrodki Pratia

Aktualności

FreshMail.pl