pratia logo

pl

Alzheimer — początki choroby: charakterystyka, pierwsze objawy, przyczyny, etapy, leczenie

Alzheimer często utożsamiany jest z otępieniem umysłu, które przede wszystkim stanowi chorobę wieku starczego. Dziedziczne uwarunkowanie schorzenia, ale nie tylko, powoduje że pierwsze objawy mogą pojawiać się nawet u osób w młodym wieku. Choroba Alzeimera stanowi stopniowe, powolne problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, które w końcowym stadium skutkują zanikiem i kurczeniem mózgu.  W jakim wieku pojawiają się pierwsze objawy schorzenia? Jak rozpoznać początki choroby Alzheimera? Jak zdiagnozować chorobę? Jak zapobiec pojawieniu się otępienia typu Alzheimera i czy to w ogóle możliwe?

 

Alzheimer — charakterystyka choroby

Choroba Alzheimera to stan ogólnego otępienia, dotyczący przede wszystkim starszych osób, które ukończyły 65 rok życia. Z tego powodu otępienie alzheimerowskie związane jest z mniejszą sprawnością umysłową, spowodowaną wiekiem. W wyniku choroby dochodzi do uszkodzeń kory mózgowej, konsekwencją czego jest utrudniona mowa, problemy z myśleniem i pamięcią. Dolegliwość ta rozwija się powoli, jednak wraz z postępem jest powodem problemów w codziennym życiu. Ostatecznie mózg chorego na Alzheimera ulega kurczeniu i zanika.

 

Alzheimer — przyczyny

Wyodrębniono dwie grupy czynników sprzyjających występowaniu choroby Alzheimera.  Pierwsza z nich to postać dziedziczna, którą stanowią genetyczne predyspozycje u niektórych osób. Związana jest ona z mutacją genów wywołujących problemy z zanikami pamięci i koncentracją. Drugą zaś jest postać sporadyczna, która nie jest dziedziczona od spokrewnionej osoby. Jej występowanie związane jest z defektem genetycznym i odkładaniem w mózgu nieprawidłowego białka (amyloidu). Postać ta stanowi większość przypadków otępienia alzheimerowskiego. Za czynniki ryzyka tej grupy uważa się wiek (powyżej 65 roku życia), płeć żeńską czy cukrzycę.

Zespół Alzheimera to choroba, podczas której zwyrodnieniu ulegają komórki odpowiedzialne za orientację i pamięć. Problemy zaników pamięci i braku koncentracji pogłębiają się wraz z rozwojem dolegliwości.

 

Wczesne objawy Alzheimera — kiedy się pojawiają?

W przypadku postaci sporadycznej, która nie jest związana z genetycznymi predyspozycjami chorego, wczesne objawy pojawiają się zazwyczaj po 65 roku życia. Postać genetyczna charakteryzuje się z reguły ostrzejszym przebiegiem. Pierwsze objawy choroby mogą wystąpić nawet u osób w młodym wieku 20-30 lat. Charakter choroby w tym przypadku jest autosomalny dominujący, co oznacza, że co najmniej jeden z rodziców cierpiał na otępienie alzheimerowskie.

 

Alzheimer — pierwsze objawy

Wczesnymi symptomami choroby Alzheimera są problemy z zapamiętywaniem, które dotyczą pamięci operacyjnej (krótkotrwałej). Pojawia się zaburzenie orientacji w czasie i przestrzeni. U chorego występują problemy z przypominaniem sobie wykonywanych w danej chwili czynności. Ponadto u młodych osób we wczesnym stadium schorzenia pojawiają się zaburzenia uwagi i koncentracji. Wśród pierwszych objawów zaobserwować można wahania nastroju, a także natychmiastowe i gwałtowne zmiany zachowania. Zmiany w zachowaniu, mogą współwystępować z zaburzeniami osobowości m. in. utratą dotychczasowych zainteresowań. W pierwszym etapie choroby będącej łagodnym otępieniem mogą pojawić się objawy depresji, która bardzo często poprzedza Alzheimera. Osoby cierpiące na schorzenie unikają kontaktów z innymi ludźmi. Objawy otępienia alzeimerowskiego narastają wraz z rozwojem choroby.

 

Choroba Alzheimera — etapy

Można wyróżnić trzy stadia schorzenia. Otępienie łagodne stanowi pierwszy etap choroby Alzheimera. Pojawiają się pierwsze objawy choroby w postaci problemów z zapamiętywaniem nowych informacji, które głównie dotyczą aktualnie wykonywanych czynności, a także zaburzenia koncentracji. Ponadto obserwuje się zmienne nastroje chorego oraz zaburzenia osobowości, które mają postać nietaktownych zachowań czy wycofania z życia towarzyskiego. Pojawić się mogą niektóre symptomy depresji lub pełnoobjawowa depresja. Chory na tym etapie jest samodzielny w wykonywaniu codziennych czynności, wymaga jedynie okresowej, doraźnej pomocy ze strony rodziny lub opiekuna.

Drugą fazę stanowi otępienie średnio zaawansowane. Poza narastającymi problemami z etapu otępienia łagodnego, charakteryzuje się zaburzeniem funkcji poznawczych, orientacji lub mowy. Alzheimer stanowi chorobę psychiczną, dlatego też mogą pojawić się objawy psychotyczne w postaci omamów lub urojeń, najczęściej o charakterze prześladowczym lub niewierności małżeńskiej. Chorzy gubią się nie tylko w obcych ale i w znanych miejscach, mają problemy z rozpoznawaniem członków rodziny i znajomych. Zaburzenia zachowania objawiają się agresją, drażliwością, apatią, rozchwianym rytmem snu i czuwania. Chory na tym etapie wymaga stałej opieki innych osób.

Ostatnim stadium choroby jest otępienie bardzo zaawansowane, uniemożliwiające wykonywanie wszystkich codziennych czynności, od ubierania się, posługiwanie się sztućcami po komunikację z innymi ludźmi. Schorzenie powoduje nasilone zaburzenia orientacji, które powodują problemy z rozróżnianiem pór dnia i nocy i nieodróżnianiem otaczających osób. Pojawiają się zaburzenia ruchowe, powodujące pochylenie sylwetki do przodu i trudności z chodzeniem, nierzadko będące przyczyną upadków. Zaburzenia te w konsekwencji uniemożliwiają samodzielne poruszanie się. Ponadto występują problemy z nietrzymaniem moczu i stolca, a także zaburzenia połykania, które są przyczyną wyniszczenia organizmu z powodu niewystarczającej ilości dostarczanego pokarmu.

cookies
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Akceptuję