Największa sieć ośrodków
badań klinicznych w Polsce

Ośrodki badań
klinicznych Pratia

Centrum Medyczne Pratia w Dąbrowie Górniczej prowadzi program dla pacjentek:

  • ze zdiagnozowanym potrójnie ujemnym rakiem piersi;
  • u których wystąpiła progresja lub nawrót choroby;
  • które otrzymały 1 lub 2 linie leczenia chemioterapią.
  • Przychodnie
  • Ośrodki Pratia

Aktualności

FreshMail.pl