Największa sieć ośrodków
badań klinicznych w Polsce

Ośrodki badań
klinicznych Pratia

Centrum Medyczne Pratia  prowadzi nowe badanie kliniczne dla pacjentów:

  • od 18 roku życia;
  • z rozpoznanym przewlekłym kaszlem opornym na leczenie lub przewlekłym kaszlem o niewyjaśnionej przyczynie, który otrzymuje się od ponad 1 roku;
  • którzy w celu postawienia diagnozy odbyli wizytę u pulmonologa;
  • którzy przestali palić papierosy co najmniej 12 miesięcy przed planowaną wizytą w Centrum Medycznym Pratia.
  • Przychodnie
  • Ośrodki Pratia

Aktualności

FreshMail.pl