Aktualnie prowadzone badania kliniczne w ośrodku Kraków

W tej chwili przygotowujemy nowe badania w tym ośrodku. Zapraszamy później.

Pratia MCM Kraków

Małopolskie Centrum Medyczne w Krakowie obecnie prowadzi badania w obszarze hematologii, a także reumatologii, dermatologii, neurologii, gastroenterologii.

Centrum spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa zgodne z wymogami m.in. amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt medyczny umożliwia skomplikowane badania kliniczne i zaawansowaną diagnostykę (m.in. badania densytometryczne, kapilaroskopia).

  • Przychodnie
  • Ośrodki Pratia

FreshMail.pl