Grudzień 6, 2017

Dr Szymon Płaczek

Możliwość pokierowania pacjenta do ośrodka badań klinicznych zwiększa możliwości terapeutyczne. Pacjenci mają w ten sposób dostęp do nowoczesnej terapii oraz do częstszego specjalistycznego monitorowania. Możliwość nawiązania współpracy z ośrodkiem badań klinicznych poszerza wachlarz dostępnych metod diagnostyki i leczenia. Współpraca lekarza prowadzącego z ośrodkiem badań klinicznych musi być dwustronna. Prowadzone działania w ośrodku badań klinicznych muszą być jasne i przejrzyste dla lekarza prowadzącego chorobę w jednostce podstawowej, jak również wszelkie zmiany i wszelkie zdarzenia powinny być zgłaszane, do ośrodka badań klinicznych, przez lekarzy prowadzących . Chęć współpracy ze strony ośrodka badan klinicznych nie ma zatem nic wspólnego z ingerencja w kompetencje lekarzy prowadzących, a w znacznym stopniu ma zwiększyć ich wiarygodność u swoich pacjentów.

Zobacz także

FreshMail.pl