16 czerwca, 2020

Pratia and Germany based KFGN join forces to shape a new Site Network market standard. // Lider niemieckiego rynku wzmocni międzynarodowe kompetencje Grupy NEUCA w segmencie badań klinicznych

Press Release      

[Polish version below.]   

The second-largest independent research network in Europe expands, becoming the number one in German, Polish and Ukrainian markets. Pratia Inc, a part of listed on the Polish Stock Exchange Market NEUCA Capital Group, has claimed 40% shares in KFGN, a German leader in the Clinical Trials Research Centres market. The overall investment plan assumes increasing the shareholding up to a clear majority position in the following years.

KFGN was founded by professor Hanns-Gerd Dammann in 1995. Since that time the network has successfully conducted over 700 clinical trials, becoming the market leader in Germany. Their six wholly owned Research Sites located in Hamburg, Schwerin, Hanover, Berlin, Dresden and Karlsruhe establish an excellent presence for patients.

We believe that experienced teams, complementary geographical footprint and wide coverage of therapeutic areas strengthen our value offering for both pharmaceutical and CRO industries. We share passion for clinical trials digitalisation and have ambition to influence direction of clinical research market development in this area together with KFGN – says Łukasz Bęczkowski, VP of Pratia Inc, who is responsible for international operations.

– With our 25 years anniversary, the strategic partnership and investment of Pratia is another milestone of our company. As kfgn we are constantly improving and innovating the way of conducting clinical trials. Together with our high quality standards it is this mindset which we share with Pratia. As one network we will drive the digitalization and development of clinical research. It will allow us to remain the preferred partner of the industry and stay ahead of the curve. We are happy to team up with Pratia providing the best services to our customers also in future.says Dr Ole Dammann, CEO of KFGN

Dr Ole Dammann continues his leadership as CEO of KFGN and responsibility for further business growth in Germany. Additionally, as a Board Member of Pratia, he will support international growth of Site Network.

Joint development with KFGN is the consequence of the NEUCA Group’s clinical trials strategy adopted in 2019. This assumes significant international growth and market consolidation. Germany is our fourth investment this year in Clinical Trials field and the second one outside Poland. In April, Pratia celebrated the opening of its branch in Ukraine, we have started operations in 6 multi-specialized hospitals and are now in the process of our state of the art research center setup  says Tomasz Dabrowski, CEO of Pratia Inc, who is responsible for clinical trials businesses in the NEUCA Group.

Currently, Pratia provides their clients and patients with access 26 Clinical Research Centres in 3 countries through its infrastructure, in which the core element of the integration processes will be a digital platform for managing and conducting clinical trials – hyggio (Pratia’s investment in the hyggio platform was finalized this March as a part of the establishment of the Clinscience Technologies company).

The global clinical trials market is very active. Every year, not only doctors’ awareness increases, but primarily patients’, both when it comes to clinical trials and their benefits. Thanks to them, patients not only have access to high-level medical procedures and diagnostics but also to innovative treatment methods not available in the regular health system. It is the Patient, his comfort and safety that is in the centre of our activities. Our mission is to provide access to clinical trials for all patients around the world – explains Tomasz Dabrowski, CEO of Pratia Inc.

 

About Pratia:

Pratia was established in 2012 in Poland and has since grown steadily by unifying the best research sites in Europe. In 2014 Pratia joined the NEUCA Capital Group, which underpinned the financial stability and secured the vision of a long-term and sustainable company. Currently, Pratia is the second biggest Research Site Network in Europe with access to over 26 research sites, including hospital units, in 3 countries.

Over the years, Pratia has built the value of a truly aligned, patient-centric organization, which is well prepared to address the requirements of a dynamically changing clinical research environment including remote monitoring and virtual trial readiness. Pratia intends to ensure that every Patient has access to the best clinical therapies by combining patients with doctors using technology. We believe that by building a patient-centric approach, our company will refine clinical trials and lead to great success.

About Neuca Group:

Neuca Group is the leader connecting pivotal segments of the healthcare market. In Q1 2020 its market share of pharmaceutical wholesaling in Poland reached 31% ensuring highest quality supply chain of medications and medical products produced by few hundreds companies. Neuca Group portfolio contains also medical clinics, clinical research, telemedicine and patient oriented e-commerce companies.

For more information please contact:

Marta Wachowiak

marta.wachowiak@pratia.com  


Powstaje druga co do wielkości w Europie niezależna sieć badawcza, będąca numerem jeden na rynku niemieckim, polskim i ukraińskim. Największa polska sieć ośrodków badań klinicznych – Pratia SA należąca do Grupy NEUCA objęła 40 proc. udziałów KFGN, lidera rynku ośrodków badań klinicznych w Niemczech, specjalizującego się w badaniach z zakresu bezsenności, wyrobów medycznych oraz całego spektrum badań specjalistycznych w tym szczepień.

KFGN to lider w Niemczech z ponad 20 letnią historią. Firma posiada sieć 6 dedykowanych ośrodków badań klinicznych zlokalizowanych w Hamburgu, Hanowerze, Schwerin, Berlinie, Dreźnie oraz Karslruhe. Oferuje pacjentom nowoczesną diagnostykę i leczenie, a sponsorom i firmom CRO najwyższą jakość prowadzonych projektów. Sieć została założona przez lekarza, profesora Hannsa-Gerda Dammanna Do tej pory przeprowadziła z sukcesem ponad 700 badań klinicznych.

KFGN i Pratię połączyła przede wszystkim chęć działania na rzecz rozwoju badań klinicznych na całym świecie. Współpraca z silnym partnerem na europejskim rynku badań klinicznych otwiera przed nami możliwości w zakresie wzmocnienia współpracy z dużymi międzynarodowymi firmami i zaproponowania pacjentom szerszego dostępu do nowoczesnych terapiimówi Łukasz Bęczkowski , wiceprezes zarządu Pratia SA, odpowiedzialny za międzynarodowe operacje.

– w dniu 25tej rocznicy, strategiczne partnerstwo i inwestycja Pratii stanowi kolejny krok dla rozwoju naszej firmy. W KFGN bezustannie pracujemy nad doskonaleniem sposobu w jaki prowadzi się Badania Kliniczne. Wspólnie z Pratia dzielimy te same wartości oraz standardy odnośnie jakości i sposobu prowadzenia projektów klinicznych. Jako połączona sieć Ośrodków skupimy się na rozwoju i wykorzystaniu technologii, co przyczyni się do zbudowania długotrwałych przewag konkurencyjnych oraz umożliwi dostarczanie najlepszej jakości usług dla naszych partnerów – mówi dr Ole Dammann, prezes KFGN

Zgodnie z postanowieniami umowy obecny Prezes Spółki KFGN dr Ole Dammann pozostaje w jej strukturach z aktulaną funkcją, kontynuując wspólne prace nad dalszym rozwojem firmy i umożliwiając dostęp do nowoczesnych terapii w ramach badań klinicznych jeszcze większej liczbie pacjentów. Plan inwestycyjny zaklada zwiekszenie udziałów do wiekszościowej pozycji w nabliższych latach.

Wspólny rozwój z KFGN jest konsekwencją realizacji przyjętej w 2019 roku strategii obszaru badań klinicznych Grupy NEUCA, która zakłada silny rozwój swoich kompetencji na rynku międzynarodowym i konsolidację rynku. To już czwarta nasza inwestycja w tym roku i druga poza granicami Polski. W kwietniu Pratia świętowała otwarcie swojego oddziału na Ukrainie, gdzie w chwili obecnej jako Pratia Ukraine z siedzibą w Charkowie rozpoczęliśmy działania w 6 szpitalach wielospecjalistycznych oraz jesteśmy w trakcie prac adaptacyjnych własnego ośrodka specjalistyczno-onkologicznego – mówi Tomasz Dąbrowski prezes zarządu Pratia SA, odpowiedzialny za biznesy badań klinicznych w Grupie NEUCA.

Pratia w chwili obecnej oferuje swoim klientom oraz pacjentom dostęp do ponad 26 ośrodków badań klinicznych w 3 krajach poprzez własną infrastrukturę, której główny element integracji procesów stanowić będzie cyfrowa platforma do zarządzania i prowadzenia badań klinicznych – hyggio – (inwestycja Pratia w platformę hyggio została sfinalizowana w marcu tego roku w ramach utworzenia spółki Clinscience Technologies).

Rynek badań klinicznych na świecie rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok zwiększa się nie tylko świadomość lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów na temat badań klinicznych i płynących z nich korzyści. Za ich sprawą pacjenci mają dostęp nie tylko do procedur medycznych i diagnostyki na wysokim poziomie, szerokiego zakresu badań, które są często niedostępne w specjalistycznej opiece medycznej, ale także do innowacyjnych leków i metod leczenia, nieosiągalnych w standardowym lecznictwie. To właśnie pacjent, jego komfort oraz bezpieczeństwo jest w centrum naszego zainteresowania – tłumaczy Tomasz Dąbrowski, Prezes Pratia SA.

 

O firmie:

NEUCA jest firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, łączącą jego kluczowe obszary. Jej udziały w rynku hurtu aptecznego w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły blisko 31%. Leki dystrybuowane przez spółkę pochodzą od kilkuset producentów
z całego świata. Grupa poprzez spółkę Synoptis Pharma, prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+ i Kic Kic. Obecnie w portfolio firmy znajduje się ponad 500 produktów. W skład Grupy wchodzą również przychodnie lekarskie Świat Zdrowia, firmy zajmujące się badaniami klinicznymi, spółka odpowiedzialna za rozwój usług telemedycznych oraz biznesy e-commerce skierowane do pacjenta.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Andrzej Szurek

InnerValue

a.szurek@innervalue.pl

+48 504 317 545

Zobacz także