Prowadź z nami
badania kliniczne

Współpraca w ramach badań klinicznych w ośrodkach Pratia

Zaufało nam już ponad 150 lekarzy wielu specjalizacji medycznych. Uczestnictwo w badaniach klinicznych umożliwia naszym badaczom, wspieranym na każdym etapie procesu przez koordynatorów, administratorów oraz personel pielęgniarski, zdobycie unikatowej wiedzy i doświadczenia z dziedziny badań klinicznych, a także budowanie trwalszej relacji z pacjentem.

Doskonała lokalizacja naszych ośrodków, nowoczesne zaplecze technologiczne oraz rozbudowana i profesjonalna kadra medyczna zapewniają nam przewagę konkurencyjną. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szczegółowej dokumentacji medycznej i laboratoryjnej zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Korzyści

Dobro pacjenta

Budowanie trwalszej relacji z pacjentem

Doświadczenie

Możliwość gromadzenia doświadczenia w danej dziedzinie medycyny poprzez dostęp do nowych terapii

Innowacje

Możliwość realnego wkładu w poszukiwanie nowych leków i terapii, które w przyszłości mogą ratować zdrowie i życie.

Opinie lekarzy

Możliwość pokierowania pacjenta do ośrodka badań klinicznych zwiększa możliwości terapeutyczne. Pacjenci mają w ten sposób dostęp do nowoczesnej terapii oraz do częstszego specjalistycznego monitorowania. Możliwość nawiązania współpracy z ośrodkiem badań klinicznych poszerza wachlarz dostępnych metod diagnostyki i leczenia. Współpraca lekarza prowadzącego z ośrodkiem badań klinicznych musi być dwustronna. Prowadzone działania w ośrodku badań klinicznych muszą być jasne i przejrzyste dla lekarza prowadzącego chorobę w jednostce podstawowej, jak również wszelkie zmiany i wszelkie zdarzenia powinny być zgłaszane, do ośrodka badań klinicznych, przez lekarzy prowadzących . Chęć współpracy ze strony ośrodka badan klinicznych nie ma zatem nic wspólnego z ingerencja w kompetencje lekarzy prowadzących, a w znacznym stopniu ma zwiększyć ich wiarygodność u swoich pacjentów.

Dr Szymon Płaczek

Współpraca

Zapraszamy do kontaktu ze Specjalistami ds. badań klinicznych, którzy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania a także chętnie spotkają się w celu przedstawienia możliwości współpracy.

  • Przychodnie
  • Ośrodki Pratia