pratia logo

pl

Aktualnie nie prowadzimy badan z tego obszaru

Napisz do nas, jeśli masz
pytania o nasze badania.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, w tym danych o stanie zdrowia przez Pratia S.A. w celu budowania relacji klienckich poprzez przedstawianie informacji dotyczących usług medycznych oraz badań klinicznych prowadzonych przez Pratia S.A.

* Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonu i automatycznych systemów wywołujących przez Pratia S.A. i/lub Podmioty Współpracuje (lista dostępna jest pod adresem https://pratia.com/podmiotygk) w celu przesyłania informacji na podstawie wyrażonych wyżej zgód.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na podany adres e-mail przez Pratia S.A. i/lub Podmioty Współpracujące w celach przesyłania informacji na podstawie wyrażonych wyżej zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pratia S.A. moich danych osobowych w celach związanych z badaniami rynkowymi, badaniami satysfakcji pacjenta oraz kontrolą jakości pracy ankieterów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pratia S.A. moich danych osobowych w tym danych o stanie zdrowia, w celu budowania wzajemnych relacji poprzez przedstawianie mi informacji dotyczących produktów i usług medycznych, prowadzonych przez Podmioty Współpracujące.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Pratia S.A. moich danych osobowych w tym danych o stanie zdrowia Podmiotom Współpracującym [AP1] w celu budowania wzajemnych relacji poprzez bezpośredni kontakt tych podmiotów w celu przedstawiania informacji dotyczących produktów i usług medycznych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pratia S.A. z siedzibą przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach.

Pokaz więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pratia S.A. z siedzibą przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@pratia.com lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: budowania relacji klienckich poprzez przedstawianie informacji dotyczących usług medycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Pani/Pana dane mogą być przetwarzanie również w celu badania opinii z usług świadczonych przez Pratia S.A. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
cookies
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Akceptuję