pratia logo

pl

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę skorzystać w Ośrodku z płatnych badań laboratoryjnych i usług?

Ośrodek w Krakowie i Warszawie świadczy usługi komercyjne (płatne badania i wizyty lekarskie).

Czy mogę umówić w Ośrodku Pratia wizytę u specjalisty na NFZ?

Nasze ośrodki nie mają kontraktów z NFZ. Jeśli nie znalazłeś/-aś odpowiedzi na nurtujące pytanie serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące udziału w badaniach klinicznych. Pytania dotyczące udziału w badaniach klinicznych pod numerem 32 746 25 00.

Co to jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne to specjalne programy badawcze, polegające na obserwacji i ocenie efektywności stosowania nowych metod leczenia. Badanie kliniczne potwierdzają również działanie, skuteczności i bezpieczeństwa leków – zarówno już stosowanych, jak i dopiero wprowadzanych na rynek.

Czy udział w badaniach klinicznych jest bezpieczny?

Tak. Udział w badaniach klinicznych jest bezpieczny. Badania prowadzone są zgodnie z zasadą GCP (Good Clinical Practice, tj. Dobrej Praktyki Klinicznej). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję rzetelności danych i poszanowania praw osób uczestniczących w badaniach. Pacjent podpisuje świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, którą na każdym etapie może wycofać bez konsekwencji, a lekarz prowadzący musi przerwać badanie w momencie zagrożenia.

Czy udział w badaniu jest bezpłatny?

Tak uczestnictwo w badaniach klinicznych jest bezpłatne.

Jakie są fazy badań klinicznych?

Zanim lek zostanie dopuszczony do sprzedaży w aptekach przechodzi przez proces badania klinicznego, który składa się z 4 faz. Każda z nich musi być zakończona pozytywnie, aby można było rozpocząć następny etap. Faza I wstępnie ocenia bezpieczeństwo stosowania testowanej substancji. Najczęściej bierze w niej udział kilkudziesięciu zdrowych ochotników. Faza II celem drugiej fazy jest stwierdzenie czy nowy preparat działa u konkretnej grupy pacjentów i czy jest bezpieczny. W tej fazie ustala się także korelację pomiędzy dawką a efektami działania leku. Badania drugiej fazy obejmują kilkuset pacjentów zmagających się z daną chorobą. Faza III realizowana jest z udziałem kilku tysięcy chorych. Założeniem trzeciej fazy jest ostateczne potwierdzenie skuteczności leku w konkretnym schorzeniu oraz sprawdzenie związku pomiędzy bezpieczeństwem a skutecznością. Faza IV badań klinicznych dotyczy preparatów już zarejestrowanych i obecnych w sprzedaży. Ma ona na celu określenie, czy lek jest bezpieczny we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla różnych grup chorych.

Jak wygląda zgłoszenie pacjenta do badania? Kto decyduje o kwalifikacji?

Zgłoszenie do badania klinicznego w 5 krokach: Krok 1. Wypełnienie formularza kontaktowego. Krok 2. Rozmowa telefoniczna z Medycznym Centrum Informacji w celu przeprowadzenia wywiadu medycznego. Krok 3. Wynikiem rozmowy telefonicznej może być zaproszenie pacjenta na bezpłatną wizytę w ośrodku Pratia. Krok 4. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczna i wynikami laboratoryjnymi lekarz podejmuje decyzję o możliwości kontynuacji leczenia w ramach badania klinicznego. Krok 5. Po rozmowie z lekarzem pacjent podejmuje świadomą zgodę o uczestnictwu w badaniu klinicznym.

Kto może brać udział w badaniach klinicznych?

W badaniu klinicznym może wziąć udział osoba, u którego zdiagnozowano daną chorobę, spełnia kryteria włączenia i wyłączenia zawarte w protokole badania klinicznego. Lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczna pacjenta może zaproponować mu udział w badaniu klinicznym. Po rozmowie z lekarzem pacjent podejmuje świadomą zgodę o uczestnictwu w badaniu klinicznym.

Z kim będę miał kontakt w trakcie badania klinicznego?

Pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym ma kontakt z zespołem badawczym, czyli lekarzami (badaczem prowadzącym badanie i współbadaczem), pielęgniarkami oraz koordynatorem badania. W ramach udziału w badaniu klinicznym pacjent ma zapewniony całodobowy kontakt z osobami pracującymi przy danym badaniu.

Jakie mam prawa jako uczestnik badania klinicznego?

Pacjent w badaniu klinicznym posiada wszystkie prawa Pacjenta. Ponadto na każdym momencie podczas uczestnictwa w badaniu pacjent może zrezygnować z udziału, bez podawania powodu.

Czy jestem ubezpieczony w trakcie badania klinicznego?

Tak, pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym nie traci statusu ubezpieczenia. Ponadto Sponsor prowadzący badanie kliniczne wykupuje dodatkowe ubezpieczenie dla uczestników badania.

Czy zażycie leku badanego jest dla mnie bezpieczne?

Lek badany podawany jest Pacjentom pod ścisłym kontrolą i nadzorem zespołu badawczego. Ponadto pacjent ma zapewnione stałe monitorowanie stanu zdrowia.

Co jeżeli jestem leczony placebo?

Placebo to substancja, która wyglądem, smakiem i sposobem podania przypomina lek badany. O badaniach z użyciem placebo pacjenci zostają poinformowani przed przystąpieniem do badania klinicznego, czyli na etapie podpisania świadomej zgody. Badania kliniczne są zazwyczaj prowadzone metodą podwójnie zaślepionej próby, co oznacza, że ani pacjent, ani lekarz nie wiedzą czy pacjent otrzymuje lek badany czy placebo. Kiedy stosowana terapia nie przynosi rezultatów to lekarz prowadzący podejmuje decyzje o wyłączeniu pacjenta z badania i kieruje go na specjalistyczne leczenie.

Czy decydując się na udział w badaniu będę mógł z niego zrezygnować?

Tak, na każdym etapie badania klinicznego pacjent może wycofać zgodę na udział w badaniu bez żadnych konsekwencji oraz bez podania przyczyny.

Czy będę ponosił dodatkowe koszty z tytułu uczestnictwa w badaniu?

Nie, udział w badaniu klinicznym jest dla pacjenta bezpłatny. Pacjent nie płaci za wizyty, badania i leki w badaniu klinicznym. Otrzymuje je bezpłatnie w ramach udziału w badaniu. Ponadto w większości badań pacjent ma możliwość otrzymania zwrotu kosztów podróży.

Jak przygotować się do udziału w badaniu klinicznym?

Przed wizytą w ośrodku badań klinicznych zgromadź dokumentację medyczną rozpoznanej choroby z placówek medycznych takich jak przychodnie, poradnie specjalistyczne i szpitale.

Co to jest świadoma zgoda pacjenta?

Udzielenie przez pacjenta świadomej zgody na udział w badaniu jest procesem chroniącym bezpieczeństwo pacjenta w trakcie trwania badania klinicznego. Pacjent udziela zgody w formie pisemnej na tak zwanym formularzu świadomej zgody w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w ośrodku prowadzącym badanie, drugi pacjent zabiera ze sobą. W trakcie trwania badania pacjent może wycofać świadomą zgodę na każdym etapie.

cookies
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Akceptuję