Zobacz aktualnie prowadzone badania kliniczne

Na życzenie pacjenta lekarz może przedstawić aktualnie prowadzone programy terapeutyczne w Centrum Medycznym Pratia.