Choroba Parkinsona

Zgłoś się

Dla kogo?

Choroba Parkinsona (znana również jako drżączka poraźna) należy do chorób układu pozapiramidowego, będąc zwyrodnieniowym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Dotyka przede wszystkim osoby starsze – powyżej 70. roku życia. Jej istotą jest zanik komórek dopaminergicznych zlokalizowanych w mózgu.

Badanie w Centrum Medycznym Pratia w Katowicach oraz Warszawie skierowane jest do:

 • pacjentów powyżej 40 roku życia
 • pacjentów ze zdiagnozowaną Chorobą Parkinsona
 • pacjentów przyjmujących lewodopę przynajmniej 4 razy dziennie
 • Kobiety i Mężczyźni

 • Neurologia

 • 40+

  Dorośli

 • 2

  Ośrodków prowadzi badanie

Jesteś zainteresowany udziałem w tym badaniu?

Zgłoś się

Bezpłatna rejestracja: 800 154 053

Opis badania i jednostki chorobowej

Choroba Parkinsona – objawy

W chorobie Parkinsona objawy pojawiają się samoistnie i stopniowo narastają. Wśród nich można wyróżnić symptomy prodromalne, objawy podstawowe oraz pozostałe objawy.

Choroba Parkinsona – objawy prodromalne

Objawy prodromalne to symptomy poprzedzające chorobę. Zalicza się do nich, m.in.:

 • depresję,
 • zaparcia,
 • niewielkie zaburzenia węchowe,
 • parestezje kończyn.

Ich występowanie powinno zwiększyć czujność pacjenta i skłonić do wizyty lekarskiej.

Choroba Parkinsona – objawy podstawowe

Głównym symptomem jest tzw. bradykinezja (spowolnienie ruchowe). Osoba chora znacznie wolniej realizuje wszystkie codzienne czynności, ma także problem z rozpoczęciem ruchu oraz jego przyspieszeniem. Ponadto wykonywane ruchy są niezgrabne i mniej precyzyjne

Kolejnym objawem będącym powodem do niepokoju jest drżenie spoczynkowe, tj. ujawniające się w momencie niewykonywania żadnej czynności. Najczęściej drgają kończyny oraz broda, natomiast drżenie głowy w chorobie Parkinsona nie występuje.

Na schorzenie wskazuje również sztywność mięśniowa obejmująca zwykle kończyny. Jej cechą charakterystyczną są dolegliwości bólowe, dyskomfort oraz trudność w pokonaniu oporu podczas wykonywania ruchu.

Choroba Parkinsona – objawy pozostałe

Wśród pozostałych objawów wymienić można, m.in. niestabilność postawy, napadowe pocenie się, ślinotok, rzadkie mruganie, osłabiona pamięć i zdolność przypominana.

Choroba Parkinsona – badania, które pozwolą zdiagnozować problem

Objawy są na tyle charakterystyczne, że pozwalają wykryć schorzenie, jakim jest choroba Parkinsona. Badania dodatkowe stanowią jedynie potwierdzenie podejrzeń samego pacjenta, jak i lekarza. Trzeba bowiem mieć świadomość, że rozpoznanie schorzenia ma charakter kliniczny, tj. opiera się na obserwacji chorego oraz wywiadzie lekarskim.

Należy jednak wiedzieć, że u większości chorych wykonuje się dodatkowe badania neuroobrazowe, do których zalicza się rezonans magnetyczny (MRI) oraz tomografię komputerową (TK). Są to badania uzupełniające pozwalające odróżnić chorobę Parkinsona od innych zespołów parkinsonowskich (chorób dających podobne objawy).

 

Na czym polega leczenie Parkinsona?

Leczenie Parkinsona ma charakter wielopłaszczyznowy. Obejmuje zarówno leczenie farmakologiczne, postępowanie chirurgiczne oraz rehabilitację. Ponadto odpowiednio skomponowana dieta w chorobie Parkinsona odgrywa istotną rolę.

Leczenie farmakologiczne

Leczenie Parkinsona za pomocą środków farmakologicznych polega przede wszystkim na podawaniu:

 • lewodopa,
 • agonistów dopaminy,
 • tolkaponu i entakaponu,
 • amantadyny,
 • leków antycholinergicznych (coraz rzadziej stosowanych)

Celem leczenia jest spowolnienie narastających objawów.

Dieta w chorobie Parkinsona

Dieta w chorobie Parkinsona pozwala przede wszystkim zwiększyć skuteczność działania leków. Ponadto wpływa na lepsze samopoczucie pacjenta, pozwalając jednocześnie utrzymać optymalną masę ciała.

Leczenie operacyjne

Pacjent poddawany jest leczeniu operacyjnemu, gdy wyczerpuje się działanie leków dopaminergicznych, tj. z czasem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Operacja polega na wszczepieniu elektrod podłączonych do stymulatora wszywanego na klatce piersiowej pod powłoki skórne.

Rehabilitacja

Celem leczenia rehabilitacyjnego jest przede wszystkim poprawa sprawności pacjenta oraz złagodzenie uciążliwych objawów Parkinsona.

Objawy choroby Parkinsona pojawiają się i narastają powoli i stopniowo w ciągu kilkunastu lat. Początkowo chorzy zauważają pewne spowolnienie ruchowe i jakby niezgrabność w ruchach, pojawiają się zaburzenia pisania (mikrografizm – bardzo drobne pismo). Spowolnieniu ulegają procesy psychiczne. Niekiedy chorzy sądzą, iż są to objawy zmian reumatycznych lub starszego wieku. Jednak po pewnym czasie osoby chore na chorobę Parkinsona zauważają u siebie zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem takich prostych czynności jak wstawanie z krzesła czy z łóżka. Na tym etapie choroby pacjent z reguły zjawia się u lekarza.

 • Przychodnie
 • Ośrodki Pratia

FreshMail.pl