Wrzesień 22, 2017

Padaczka – kilka prawd i mitów

Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO aż 1 na 26 osób cierpi na padaczkę. Skala zjawiska jest więc olbrzymia. Jednak wokół tej choroby krąży wiele nieprawdziwych opinii. Przede wszystkim każdy z nas powinien wiedzieć, jak udzielić pomocy osobie podczas napadu padaczkowego. Ponadto warto znać objawy, które powinny nas skłonić do podjęcia diagnostyki w kierunku epilepsji.

Co to jest epilepsja?

Padaczka jest przewlekłym schorzeniem neurologicznym, które polega na zaburzeniu pracy komórek nerwowych w mózgu. W rezultacie dochodzi do nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych, którym towarzyszą określone objawy kliniczne. Miejsce zachodzenia zakłóconych procesów nazywa się „ogniskiem padaczkowym”. Zasadniczo określa się lokalizację skroniową lub pozaskroniową. Padaczka, mimo obiegowych opinii, nie ma nic wspólnego z chorobą psychiczną. Choć chorzy są narażeni, a najczęściej cierpią na rozmaite psychozy, które są powiązane z epilepsją, podłoże dolegliwości ma charakter somatyczny (stwierdza się ja za pomocą badania elektroencefalograficznego – EEG). Wśród przyczyn choroby wymienia się, m.in.:

 • czynniki genetyczne,
 • neuroinfekcje,
 • urazy,
 • udary i guzy mózgu,
 • zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym,
 • choroby metaboliczne,
 • choroby naczyń krwionośnych, a także
 • stwardnienie rozsiane.

Padaczka skroniowa – objawy

Najczęściej spotykanym zespołem padaczkowym u dorosłych jest padaczka skroniowa. Objawy epilepsji dzielą się na uogólnione i ogniskowe (częściowe). Najbardziej charakterystycznym z nich są napady drgawkowe, na które składa się;

 • faza toniczna (silny skurcz mięśni całego ciała, który skutkuje wypchnięciem powietrza z klatki piersiowej, szczękościskiem i ślinotokiem, a czasem także bezwiednym oddaniem moczu, bezdechem i zasinieniem twarzy)
 • faza kloniczna (drżenie całego ciała).

Chory może doświadczać także takich syndromów, jak:

 • „zapatrzenia” z bezruchem,
 • chwilowe paraliże całego ciała,
 • zaburzenia widzenia,
 • automatyzmy oralne,
 • drgania kończyn,
 • dziwne odczucia węchowe i smakowe,
 • utrata przytomności.

Leczenie kontra choroba

Dzięki postępowi nauki coraz więcej wiemy o padaczce skroniowej, objawach i sposobach jej leczenia. W razie wystąpienia napadu padaczkowego chory z izby przyjęć jest kierowany do neurologa, który zapewnia mu indywidualnie dobraną farmakoterapię. Jej zasadniczym celem jest skuteczna kontrola objawów epilepsji, a przede wszystkim redukcja występowania fazy fonicznej i klonicznej poprzez zmniejszenie pobudliwości błony komórkowej neuronów. Leki antypadaczkowe wykazuję wielokierunkowe działanie w tym obszarze. Istotne jest jednak także postępowanie niefarmakologiczne, które pozwala na poprawę jakości życia pacjenta w przypadkach lekoopornej padaczki. Stosuje się m.in. zabiegi chirurgiczne, elektryczną stymulację mózgu czy dietę ketogenną.

Kluczowe wsparcie

Dla osoby chorej na padaczkę równie kluczową rolę co leczenie odgrywa wsparcie ze strony otoczenia. Niestety utrudniają to mity krążące na temat epilepsji (postrzeganie jaj jako schorzenia psychicznego czy dysfunkcji niebezpiecznej społecznie), jak też brak edukacji w zakresie udzielania niezbędnej pomocy. Tymczasem choroba nie uniemożliwia normalnego funkcjonowania. Istotna jest pomoc udzielana w razie wystąpienia napadu padaczkowego. Pamiętajmy, aby wówczas:

 • Ułożyć chorego w pozycji uniemożliwiającej zakrztuszenie się (boczna lub w ostateczności na wznak);
 • Ułatwić swobodne oddychanie (rozpiąć koszulę, poluzować pasek itd.) i obserwować oddech; (powinien wrócić po maksymalnie 30 sekundach);
 • Chronić wrażliwe części ciała (głowa, kręgosłup etc.) przed urazami (np. skaleczeniem);
 • Nie tłumić drgawek i czekać cierpliwie aż przejdą;
 • Nie cucić chorego (np. polewając wodą czy klepaniem po policzku);
 • W żadnym razie nie wkładać niczego do ust chorego (mit!);
 • Nie przenosić i nie szarpać chorego, jak też nie podawać mu na siłę płynów;
 • Umożliwić kontrolowany przebieg napadu, jednak w razie czego trzymać rękę na pulsie.

Zobacz także

FreshMail.pl