Lipiec 5, 2017

Parkinson – objawy, przyczyny, leczenie

Pierwszy raz rozpoznał ją i opisał w 1817 roku londyński lekarz James Parkinson. Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego, której towarzyszą sztywność mięśni i drżenie kończyn. Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, najczęściej po 50. roku życia, zdarza się jednak, że choroba Parkinsona zostaje zdiagnozowana u pacjentów przed 40. rokiem życia.

Parkinson – objawy 

Pierwsze objawy Parkinsona nie zawsze są zauważalne, jednak nasilają się w kolejnych stadiach choroby. W ciągu kilku lat narastają stopniowo, ale powoli, dlatego Parkinson może być zdiagnozowany znacznie później niż początki jego rozwoju.

W pierwszym stadium choroby odczuwane jest zmęczenie, ogólne osłabienie oraz spowolnienie ruchowe. Te objawy są niekiedy interpretowane jako oznaki choroby reumatoidalnej. Choroba Parkinsona w kolejnych stadiach związana jest również z zaburzeniami równowagi i problemami z wykonywaniem podstawowych codziennych czynności. Chory pochyla sylwetkę do przodu, ma trudności ze wstawaniem oraz zauważyć można wyraźne drżenie rąk, niekiedy również nóg i głowy.

Parkinsona – przyczyny 

Przyczyny tej choroby nie są jeszcze do końca znane, jednak utożsamia się je z czynnikami środowiskowymi, uszkadzającymi układ nerwowy. Ważną rolę odgrywają uwarunkowania genetyczne. Parkinson częściej dotyka osoby, w rodzinach których występowała ta choroba.

Choroba Parkinsona występuje we współczesnym społeczeństwie z powodu niekorzystnego działania czynników egzo- i endogennych. Nie bez znaczenia jest też stres oksydacyjny, który osłabia organizm i uwrażliwia go na wpływ czynników środowiskowych.

Parkinsona – leczenie       

Nie została jeszcze opracowana terapia przyczynowa, która mogłaby skutecznie zahamować postęp choroby. Stosuje się leczenie objawowe, dzięki któremu możliwe jest kontrolowanie objawów i wydłużenie czasu, kiedy chory może samodzielnie funkcjonować i jest sprawny ruchowo. Parkinsona można leczyć również poprzez głęboką stymulację mózgu, wszczepiając DBS, co pozwala na zmniejszenie dawek podawanych leków.

Zobacz także

FreshMail.pl