Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Neuca, prowadzące programy profilaktyczne i zdrowotne

  • Logo NEUCA
  • Logo NEUCA Med
  • Logo Pratia
  • Logo Diabdis
  • Logo CLINport
  • Logo CLINport
  • Logo Bioscience