Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www lub innych kanałów komunikacji z użytkownikiem jest spółka Pratia S.A. z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000428924, REGON 146238323, NIP 1182086113, kapitał zakładowy 243.000 zł opłacony w całości, zwana dalej „Administratorem”.

Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: 32 789 84 44, adres email: kontakt@pratia.com lub pisemnie: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres email: ido@neuca.pl lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń.

Podanie danych jak dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych w zgodach celów.

Pratia S.A. szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Pratii.

Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Pratia S.A odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.

Dane osobowe

Może się  zdarzyć, że Pratia będzie potrzebowała Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom. Na przykład, aby móc zaprosić Państwa do udziału w prowadzonych przez Pratię badaniach.  Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię,  numery telefonów i inne informacje określone zawsze w formularzach kontaktowych.

Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe użytkowników:

 • korzystających ze strony badania.pratia.com tj. imię, numer telefonu, adres email, informacje o stanie zdrowia;
 • korzystających z usługi newsletter: adres e-mail
 • poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ads.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do zakończenia działalności gospodarczej przez administratora, chyba że wcześniej  zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie wycofana. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika zgody  w celu szczegółowo wskazanym w treści wyrażonej zgody, jak również w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają do ich przetwarzania.

Zbieranie danych osobowych

Pratia będzie gromadziła Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Spółka nie będzie traktowała danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

Pratia zawsze informuje osobę zainteresowaną o celu zbierania danych  przed ich pozyskaniem.

Pratia zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Spółka wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Na przykład, Spółka może wykorzystywać dane osobowe do:

 • Budowania relacji klienckich poprzez przedstawienie informacji dotyczących usług medycznych oraz badań klinicznych, a następnie udziału w tych badaniach;
 • Pozyskiwania informacji na temat zdrowia;
 • Przekazywania informacji na temat projektów prowadzonych przez Pratia S.A;
 • Udostępniania innym podmiotom z Grupy Neuca i podmiotom współpracującym (https://pratia.com/podmiotygk/) – podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z użytkownikiem na odległość: za pośrednictwem wiadomości email lub drogą telefoniczną.

Informacje handlowe związane z .U. 2017 poz. 1219 ze zm.) oraz art. 172 ustawy z dnia 16. lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.

Pratia S.A nie będzie udostępniała Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów.

Państwa dane osobowe na podstawie zgody dane mogą być udostępniane podmiotom Grupy Neuca takim jak:

 • NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, (87-100), przy ul. Szosa Bydgoska 58, adres e-mail: neuca@neuca.pl
 • Diabdis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, (40-568), ul. Ligocka 103, adres e-mail: kontakt@diabdis.com
 • Ortopedio Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, (87-100), przy ul. Szosa Bydgoska 58, adres e-mail: biuro@ortopedio.pl
 • Telemedycyna Polska, z siedzibą w Katowicach (40-568), ul. Ligocka 103, adres e-mail: info@telemedycynapolska.pl

Okres przechowywania

Pratia nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Pratia z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Pratia, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Spółce zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  iod@neuca.pl lub pocztą tradycyjną, na adres: Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych

Bezpieczeństwo danych

Pratia podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Pratia przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Pliki cookies

Na stronie Pratia.com wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia użytkownikowi maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony www, w tym w celach statystycznych. Podczas wizyty użytkownika na stronie Pratia.com mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której użytkownik został odesłany do witryny Pratia.com, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http lub https. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony Pratia.com

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera). Przechowuje się w nim informacje, których strona Pratia.com może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony Pratia.com, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Pratia gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Pratia w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie Pratia.com nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na stronie Pratia.com używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować  niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Usługi interaktywne

zawierają funkcje interaktywne, takie jak formularze kontaktowe. Aby skorzystać z możliwości nawiązania kontaktu z Pratia, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, numeru telefonu czy jednostki chorobowej. Dane osobowe są gromadzone w celu nawiązania kontaktu z Państwem i przedstawienia informacji o projektach prowadzonych przez Pratia.

Osoby nieletnie

Ogólnie, internetowe strony Pratia nie są przeznaczone dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Linki do stron osób trzecich

Internetowe strony Pratia mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Pratia nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Poprawki

Zgodami na profilowanie i retargeting możesz zarządzać samodzielnie klikając na poniższy przycisk:

Polityka prywatności obowiązuje od 21.01.2019r. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.