Relacje inwestorskie

Plan połączenia poprzez przejęcie PRATIA S.A. jako spółką przejmującą oraz EXAMEN sp. z o.o. jako spółką przejmowaną
DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI:

  1. Plan połączenia i załączniki nr 1-6
  2. Załącznik RZiS oraz bilans PRATIA S.A.
  3. Załącznik RZiS EXAMEN sp. z o.o.”
  4. Załącznik Bilans oraz bilans EXAMEN sp. z o.o.”